ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เชิญร่วมฟังบรรยาย "การป้องกันและการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ" วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. นี้
   เชิญร่วมฟังบรรยาย "การป้องการและการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ"
ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. นี้ เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งรายชื่อยืนยันภายในวันที่ 14 พ.ค. นี้ ตามรายละเอียดในโปสเตอร์
ขอบคุณครับ


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-12 , Time : 14:25:13 , From IP : 172.29.2.181


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น