ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงแจ้งดับกระแสไฟวันเสาร์ที่ 16 พ.ค.58 ในส่วนโรงพยาบาล


   งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนโรงพยาบาล
จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 58 ตามสถานที่และเวลาดังต่อไปนี้

เวลา 8.30-10.00 น.
- อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา
- หอสมุด
- ศูนย์จัดการประชุม

เวลา 10.00-11.00 น.
- อาคารพยาธิวิทยา
- ห้อง CT ชั้นB (รังสี)

เวลา 11.00-12.00 น.
- อาคาร 100 ปี

หมายเหตุ ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปรกติ


Posted by : บังสะหม้อ , Date : 2015-05-11 , Time : 16:37:18 , From IP : 172.29.81.57

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น