ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

บรรยากาศกิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือนเมษายน และตารางกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2558
   บรรยากาศกิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือนเมษายน 2558

ในวันที่ 8 เมษายน เรื่อง "พันธุกรรมกับการแพ้ยารุนแรง"
โดย อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ จากภาควิชาพยาธิวิทยา
พร้อมการแสดงเพลงประสานเสียง จากชมรมขับร้องประสานเสียง บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ การแสดงรำไทย โดยลูกหลานบุคลากร และการแสดงดนตรีอาสาและหนังตะลุงประยุกต์โดยคุณนาชัญ

และวันที่ 22 เมษายน เรื่อง "ตาเขและตาขี้เกียจ"
โดย อ.พญ.นริสา รัตนเลิศ จากภาควิชาจักษุวิทยา
พร้อมด้วยการแสดงดนตรีไทย และการแสดงแอโรบิกโดยใช้ท่ารำวงมาตรฐาน โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

และขอเชิญพบกับกิจกรรมเวทีสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:12:09 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 1


   วันที่ 8 เมษายน เรื่อง "พันธุกรรมกับการแพ้ยารุนแรง"
โดย อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ จากภาควิชาพยาธิวิทยา
พร้อมการแสดงเพลงประสานเสียง จากชมรมขับร้องประสานเสียง บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ การแสดงรำไทย โดยลูกหลานบุคลากร และการแสดงดนตรีอาสาและหนังตะลุงประยุกต์โดยคุณนาชัญ


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:13:14 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 2


   วันที่ 8 เมษายน เรื่อง "พันธุกรรมกับการแพ้ยารุนแรง"
โดย อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ จากภาควิชาพยาธิวิทยา
พร้อมการแสดงเพลงประสานเสียง จากชมรมขับร้องประสานเสียง บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ การแสดงรำไทย โดยลูกหลานบุคลากร และการแสดงดนตรีอาสาและหนังตะลุงประยุกต์โดยคุณนาชัญ


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:13:41 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 3


   วันที่ 8 เมษายน เรื่อง "พันธุกรรมกับการแพ้ยารุนแรง"
โดย อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ จากภาควิชาพยาธิวิทยา
พร้อมการแสดงเพลงประสานเสียง จากชมรมขับร้องประสานเสียง บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ การแสดงรำไทย โดยลูกหลานบุคลากร และการแสดงดนตรีอาสาและหนังตะลุงประยุกต์โดยคุณนาชัญ


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:14:12 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 4


   วันที่ 22 เมษายน เรื่อง "ตาเขและตาขี้เกียจ"
โดย อ.พญ.นริสา รัตนเลิศ จากภาควิชาจักษุวิทยา
พร้อมด้วยการแสดงดนตรีไทย และการแสดงแอโรบิกโดยใช้ท่ารำวงมาตรฐาน โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:15:01 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 5


   วันที่ 22 เมษายน เรื่อง "ตาเขและตาขี้เกียจ"
โดย อ.พญ.นริสา รัตนเลิศ จากภาควิชาจักษุวิทยา
พร้อมด้วยการแสดงดนตรีไทย และการแสดงแอโรบิกโดยใช้ท่ารำวงมาตรฐาน โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:15:29 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 6


   วันที่ 22 เมษายน เรื่อง "ตาเขและตาขี้เกียจ"
โดย อ.พญ.นริสา รัตนเลิศ จากภาควิชาจักษุวิทยา
พร้อมด้วยการแสดงดนตรีไทย และการแสดงแอโรบิกโดยใช้ท่ารำวงมาตรฐาน โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:15:54 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 7
   และพบกิจกรรมเวทีสุขภาพ "วันพยาบาลสากล" ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมนี้

Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-05-11 , Time : 10:16:37 , From IP : 172.29.2.181


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น