ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ม.อ.ร่วมชาวหาดใหญ่“เดิน ปั่น เพื่อชาวเนปาล”มียอดเงินบริจาค 347,110.75 บาท


   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมการกุศล “เดิน ปั่น เพื่อชาวเนปาล” และร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 โดยร่วมกันเดิน และปั่นจักรยาน ระยะทาง 4 กิโลเมตร จากลานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่ถนนเสน่หานุสรณ์ หน้าโรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ กล่าวรายงานโดย ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร์ ประธานกรรมการบริหารองค์การแพทย์ ปล่อยตัวนักปั่นและทีมเดินเพื่อเนปาล โดย คุณไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พญ.กันยิกา ชำนิประศาสร์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพลตำรวจตรีนภดล เผือกโสมณ
โดยมีการเสวนา โดยนักศึกษาเนปาลที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล่าเรื่องราวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาล และความรู้สึกห่วงใยญาติพี่น้อง และเพื่อนๆที่บางคนสูญหาย และความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดย ดร.ไพบูลน์ นวลนิล อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ เวที หน้าโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่
ทั้งนี้มียอดบริจาคจากประชาชนชาวหาดใหญ่ในกิจกรรม เดิน ปั่น เพื่อชาวเนปาล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558จำนวน 347,110.75 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และผู้บริจาคเข้าบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 จำนวน 328,236.34 บาท (สามแสนสองหมี่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

ที่มา: http://m.psu.ac.th/th/node/6899


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2015-05-08 , Time : 13:59:21 , From IP : 172.29.90.151

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2015-05-08 , Time : 14:01:24 , From IP : 172.29.90.151

ความคิดเห็นที่ : 2
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2015-05-08 , Time : 14:02:14 , From IP : 172.29.90.151

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น