ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงแจ้งดับกระแสไฟ 9-10 พ.ค.58 (ส่วนที่พัก)


   เนื่องจากงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงจะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในคณะแพทย์
จึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในส่วนที่พักตามวันเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 9 พ.ค.58
เวลา 13.00 น.- 17.00 น.
- หอพักบินหลา 1
- อาคารนันทนาการ
- เซเว่นอีเลฟเว่น


วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.58
เวลา 8.00 น-12.00 น.
- หอพักเวชคาม1,2,3
- หอพักงามทักษิณ 1,2,3
- หอพักศรีตรัง 2,3,4,5

เวลา 13.00 น.-17.00 น.
- หอพักดาหลา 1,2
- หอพักดาราคาม 1,2
หมายเหตุ : ใช้เวลาในซ่อมบำรุงประมาณ 1-2 ชม./ช่วง

งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
โทร 1081


Posted by : บังสะหม้อ , Date : 2015-05-08 , Time : 08:51:21 , From IP : 172.29.81.57

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น