ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

แจกกล้าไม้ศรีตรังและไม้ดอกสีม่วง (ต้นต้อยติ่งฝรั่ง)


   เรียน บุคลกรในมหาวิทยาลัยทุกท่าน

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ
5 รอบ 60 พรรษา ปี 2558 ทางหมวดเรือนเพาะชำ คณะแพทยศาสตร์ จึงเชิญชวนบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ดอกสีม่วงในบริเวณที่อยู่อาศัยและบริเวณทั่วไป

สามารถรับกล้าไม้ ได้ฟรี ณ หน้าตึกอาคารเรียนรวมคณะแพทศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษาภาคม 2558 เวลา 8.30-16.30น.(มีจำนวน 1,099ต้น)เท่านั้น

(รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ คุณ สุดารัตน์ กุลฑล089-9750946)

Posted by : car , E-mail : (Ksudarun@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-04-29 , Time : 15:13:49 , From IP : 172.29.92.213


ความคิดเห็นที่ : 1
   ....

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2015-04-29 , Time : 16:06:41 , From IP : 172.29.10.87

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น