ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

"คณะแพทย์ฯ ม.อ." เจ๋ง ติด 1 ใน 400 คณะแพทย์ฯ ที่ดีที่สุดของโลก
   สำนักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ QS World University Rankings® ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี ค.ศ. 2014-2015 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อันดับที่ 400 ของโลก ในประเภทสาขาวิชาด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำหรับเกณฑ์การประเมินของ QS World University Rankings® นั้น ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่
1. Academic reputation (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40)
- ประเมินจากชื่อเสียงทางวิชาการ โดยการสำรวจของ QS Global Academic Survey
2. Employer reputation (ค่าน้ำหนักร้อยละ 10)
- ประเมินจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey
3. Student-to-faculty ratio (ค่าน้ำหนักร้อยละ 20)
- ประเมินจากอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์
4. Citations per faculty (ค่าน้ำหนักร้อยละ 20)
- ประเมินจากจำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงในรอบ 5 ปี จากฐานข้อมูลของ Scopus ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
5. International faculty ratio (ค่าน้ำหนักร้อยละ 5)
- ประเมินจากอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนในมหาวิทยาลัย
6. International student ratio (ค่าน้ำหนักร้อยละ 5)
- ประเมินจากอัตราส่วนจำนวนนักศึกษานานาชาติ

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก (ในประเภทสาขาวิชาด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปี ค.ศ. 2014-2015 ประกอบด้วย 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่
- มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับที่ 117 ของโลก
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 248 ของโลก
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อันดับที่ 306 ของโลก
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อันดับที่ 400 ของโลก

ในส่วนของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี ค.ศ. 2014-2015 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อันดับที่ 701+ ของโลก โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีเพียง 8 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ติดอันดับ ได้แก่
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 243 ของโลก
- มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับที่ 257 ของโลก
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อันดับที่ 501-550 ของโลก
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อันดับที่ 601-650 ของโลก
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 651-700 ของโลก
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อันดับที่ 701+ ของโลก
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อันดับที่ 701+ ของโลก
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อันดับที่ 701+ ของโลก

QS หรือ Quacquarelli Symonds เป็นบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักร ที่ทำธุรกิจด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยบริษัทมีการให้ข้อมูลในด้านการศึกษา รวมถึงจัดทำอันดับมหาวิทยาลัยเผยแพร่ออกสู่มวลชนในชื่อ QS World University Rankings® ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ และนำไปใช้อ้างอิงมากที่สุดเกณฑ์หนึ่งของโลก


Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-04-23 , Time : 10:02:17 , From IP : 172.29.2.181


ความคิดเห็นที่ : 1
   ตัวชี้วัด

Posted by : obasu , E-mail : (kwatsayu@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-04-23 , Time : 10:03:30 , From IP : 172.29.2.181


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น