ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** กำหนดให้วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ***


    ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นพิเศษแล้ว ลงมติว่า

- กำหนดให้วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล

********************************************************************


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2015-04-20 , Time : 15:20:03 , From IP : 172.29.2.118

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น