ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

อบรม GCP


   หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ จัดอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) ให้กับอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด พยาบาล นักวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และผู้สนใจ เพื่อประกอบการเสนอโครงการที่ขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมฯ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง อติเรก ณ ถลาง ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าอบรมที่หน่วยส่งเสริมฯ โทร 1157 , 1149 ภายใน 21 เมษายน 58


Posted by : nuth , Date : 2015-04-16 , Time : 14:11:43 , From IP : 172.29.8.53

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น