ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยงานวิเทศสัมพันธ์
   งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Med 201
ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรราชนครินทร์
สนใจสมัครด่วนที่ email:pukaew@gmail.com หรือ โทร.1169


Posted by : pukaew , E-mail : (pukaew@gmail.com) ,
Date : 2015-04-16 , Time : 10:14:48 , From IP : 172.29.82.62


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น