ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทย์ ม.อ.
   Prince of Songkla University Medical Alumni Association

สารศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556
http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/upload/forum/newsletter_2557_year2_vol4.pdf

สามารถอ่าน สารศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.ย้อนหลัง ได้ที่
http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/13

-------------------------------------------------------------------

สมาคมศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.
website : http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/
Facebook : MedicineAlumniPSU เเละ หมอ มอ.
โทรศัพท์ : 074-451531, Fax.074-429893


Posted by : ying/alumni , Date : 2015-04-16 , Time : 09:03:12 , From IP : 172.29.2.78

ความคิดเห็นที่ : 1
   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2015-04-16 , Time : 09:03:46 , From IP : 172.29.2.78

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น