ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

คณะแพทยศาสตร์ มอ.ร่วมกับเทศบาลคอหงส์ ดำเนินการควบคุมสัตว์จรจัดในบริเวณ รพ.มอ.และคณะแพทยศาสตร์


   เรียน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์/บุคลากร คณะแพทยศาสตร์
เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ มอ. ร่วมกับเทศบาลคอหงส์ ดำเนินการควบคุมสัตว์จรจัดในบริเวณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะแพทศาสตร์ โดยการยิงยาสลบ เพื่อนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ทำหมัน ที่โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 14.30-16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ


Posted by : Polla! , E-mail : (kduangpo@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2015-04-07 , Time : 10:53:32 , From IP : 172.29.81.41


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น