ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ระบบความปลอดภัย บริการสารสนเทศหลักของ ม.อ.


   เรียน ทุกท่าน
ขณะนี้บริการสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ PSU Webmail, DSS, EDOC, PSU Passport, SIS เป็นต้น ได้มีการ Update ตัว Certificate เป็นรุ่นใหม่ และได้ปิดการใช้งาน SSL 3.0 ไปแล้ว
ผลกระทบที่พบตอนนี้คือ ผู้ใช้ ที่ยังใช้ Windows XP และ IE ที่ไม่เคย Update เลย (และ Update ไม่ได้แล้ว) จะไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อีกต่อไป
แนวทางการแก้ไขสำหรับกลุ่มนี้บน Windows XP แนะนำให้ติดตั้ง Google Chrome และทำการ Update ให้เป็นรุ่นล่าสุด (บางคน ต้องยืนยันตัวตนที่ "หน้าเว็บพระบิดา" ก่อน แล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้)
Google Chrome ถ้ามีอยู่ แต่ไม่เคยใช้เลย จะได้รุ่นเก่ากว่า Version 39 ซึ่งก็จะใช้ไม่ได้
วิธีการดูรุ่นและ Update ทำง่ายสุดคือ ใส่คำนี้ใน Address Bar ด้านบน (แล้วกด Enter -- บางคนไม่กด ต้องบอกด้วย)
chrome://chrome/
ถ้าเห็น รุ่น หรือ Version ต่อกว่า 39.x.xxxxxxxxxx ก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกัน ต้อง Update โดยหน้านี้จะทำการตรวจสอบและ Update ให้อัตโนมัติ เมื่อทำเสร็จแล้ว ระบบจะขอให้ Restart Chrome ก็ให้ทำตาม
หลังจากนั้นจะใช้งานได้ครับPosted by : garnet , Date : 2014-12-23 , Time : 10:15:41 , From IP : 172.29.1.148

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น