ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แบบทดสอบระดับการตอบแทนเพื่อน


   แบบทดสอบระดับการตอบแทนเพื่อน
ทดสอบระดับการตอบแทนเพื่อน

1.. ให้เพื่อนยืมเงินโดยไม่มีเงื่อนไข?
ใช่ไปที่ข้อ 6
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 2
2.. ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเพื่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 7
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 3
3.. สนใจฐานะของเพื่อนมาก?
ใช่ไปที่ข้อ 8
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 4
4.. ช่วยเหลือเพื่อนยามยาก?
ใช่ไปที่ข้อ 9
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 5
5.. เอาตัวรอดก่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 10
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 9
6.. ไม่บีบบังคับเพื่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 7
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 11
7.. ไม่ช่วยเพื่อนเรื่อยเปื่อย?
ใช่ไปที่ข้อ 12
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 8
8.. คิดตริตรองโดยละเอียดก่อนช่วยเหลือเพื่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 13
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 9
9.. ไม่สนใจเรื่องของพื่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 14
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 10
10.. พูดแต่คำว่าไม่มีเงิน?
ใช่ไปที่ข้อ 15
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 14
11.. เจ็บแค้นแทนเพื่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 16
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 12
12.. บุญคุณต้องทดแทน?
ใช่ไปที่ข้อ 17
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 13
13.. ให้ผู้อื่นยืมเงินต้องมีการเซ็นสัญญา?
ใช่ไปที่ข้อ 18
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 14
14.. ไม่ว่าเรื่องอะไรต้องคิดถึงตนเองก่อน?
ใช่ไปที่ข้อ 19
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 15
15.. หวังอยากให้เพื่อนช่วยโดยไม่มีเงื่อนไข?
ใช่ไปที่ข้อ 20
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 19
16.. ยอมเสียสละเพื่อเพื่อน?
ใช่ไปที่ข้อ A
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 17
17.. ช่วยเพื่อนด้วยความสมัครใจ?
ใช่ไปที่ข้อ B
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 18
18.. การช่วยเหลือต้องมีผลตอบแทน?
ใช่ไปที่ข้อ C
ไม่ใช่ไปที่ข้อ 19
19.. ผิดใจกับเพื่อนเพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ?
ใช่ไปที่ข้อ 20
ไม่ใช่ไปที่ข้อ A
20.. อาจทำลายคนเพราะเรื่องเงินทอง?
ใช่ไปที่ข้อ D
ไม่ใช่ไปที่ข้อ Bทดสอบระดับการตอบแทนเพื่อน

Answer

::::: A ::::: ประเภทสละชีวิต :::::
คุณเป็นคนที่ เห็นเรื่องของเพื่อน เป็นเรื่องสำคัญ
แต่สำหรับเรื่องของตนเอง กลับเป็นเรื่องไม่สำคัญ
คุณมีความรู้สึกว่า ระหว่างเพื่อน ความซื่อสัตย์เป็น สิ่งสำคัญ
ขอเพียงแต่มีความซื่อสัตย์ ก็จะมีเพื่อนรู้ใจ
ด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่ปฎิเสธ คำขอร้องจากเพื่อน
และเป็นคนไม่หวังสิ่งตอบแทน การตอบแทนของคุณ สูงมาก คุณอาจจะยืมเพื่อน 10
บาทแต่จะคืน 20 บาท เพื่อแสดงให้เห็น ความขอบใจของคุณ
เพื่อนเพียงแต่ช่วยเหลือคุณ เล็กๆ น้อยๆ คุณจะจดจำ และเฝ้ารอโอกาส
ที่จะตอบแทน และแม้เพื่อน มีความลำบาก คุณจะเข้าช่วยเหลือ อย่างเต็มกำลัง

::::: B ::::: ประเภทตอบแทน :::::
คุณเป็นคนที่มีความแค้นต้องแก้แค้น มีบุญคุณต้องทดแทน
โดยปรกติหากคุณไม่มีบุญคุณ ความแค้น กับใคร
คุณจะไม่เข้าไปยุ่งด้วย หากเป็นผู้มีบุญคุณกับคุณ คุณจะช่วย
คุณจะคิดตริตรองว่า จะช่วยอย่างไร จึงจะเหมาะสม
คุณจะไม่ตอบแทนอย่างสุดจิตสุดใจ คุณเป็นผู้แบ่งดำและขาวอย่างชัดเจน
แต่ก็เป็นการช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข แม้ว่าผู้มีพระคุณ เคยช่วยชีวิตคุณ
แต่คุณก็จะไม่ เสียสละชีวิตช่วยเขา กล่าวโดยทั่วไป ระดับการตอบแทนของคุณคือ
ช่วยครั้งหนึ่ง ตอบแทนครั้งหนึ่ง ไม่มีขาดมีเกิน

::::: C ::::: ประเภทตามสภาพความเป็นจริง :::::
สำหรับคุณแล้ว ความหมายของคำว่าเพื่อน ไม่ต่างจากการประกันภัย หรือออมทรัพย์
คุณคิดระหว่างเพื่อน เงินทองต้องไหลไปไหลมา และต่างฝ่ายต่างก็ใช้ เป็นเครื่องมือ ของกันและกัน
ถ้าหากเพื่อนของคุณ ชื่อเสียงเสียหมด ไม่มีเงินทองเลย หากช่วยเขา
เงินทองต้องเสียเปล่าแน่ๆ แน่นอน คุณจะไม่ช่วยเหลือเขา
ไม่ว่าเขาจะมีบุญคุณกับคุณ คุณก็จะไม่คิดถึงมัน ตรงกันข้าม
ถ้าหากเพื่อนคนนั้น มีค่าตอบแทนสูง คุณก็จะช่วยเหลือเขา ด้วยความยินดี
คุณเป็นคนที่ เหมาะจะประกอบการค้า ปัญหาอยู่ที่ว่า คุณถือมิตรภาพเป็นการค้า
สักวัน คุณต้องกระทืบเท้า ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจ

::::: D :::: ประเภทเห็นแก่ตัว :::::
ความคิดและการกระทำของคุณ มักทำให้ผู้อื่นโกรธแค้น แน่นอน
คุณย่อมมีคำพูดของคุณ เช่น ไม่ทำเพื่อตนเองแล้ว จะทำเพื่อใคร ในสมอง
คิดแต่ผลประโยชน์ของตนเอง คนทั้งโลกตายหมด ไม่เป็นไรขอคุณมีชีวิตอยู่
ด้วยเหตุนี้ คุณมีแต่ขอความช่วยเหลือ จากผู้อื่น แต่คุณไม่เคยช่วยเหลือใคร
ระดับความตอบแทนเพื่อน ของคุณคือศูนย์ บางครั้ง นอกจากจะไม่ช่วยเหลือใครแล้ว
ยังดึงเขา มารับเคราะห์แทนอีก

Posted by : nuttiri , Date : 2004-05-08 , Time : 23:48:54 , From IP : ppp-203.118.92.6.rev

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น