ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

จะพูดอะไรกันดี?


   Ten Subjects Worthy of Discussion (gathavatthu)
subjects suitable for discussion among bhikkhus,
topics which ought to be discussed by Sadhammika comrades.

Appiccha-gatha: talk about or favorable to wanting little, words that inspire us to have few wants and desires.
Santutthi-gatha: talk about or favorable to contentment, words that inspire satisfaction with what we have and disinterest in conveniences and luxuries.
Paviveka-gatha: talk about or favorable to solitude and seclusion, words that inspire physical, mental, and spiritual solitude (freedom from disturbances).
Asamsagga-gatha: talk about or favorable to not mingling together, words that inspire us to not waste precious time and energy socializing.
Viriyarambha-gatha: talk about or favorable to perserverance and summoning effort, words that inspire effort and striving in our practice.
Sila-gatha: talk about or favorable to virtue and good conduct, words that inspire us to to be well established in morality (normality).
Samadhi-gatha: talk about or favorable to well-established, stable, focussed, integrated minds, words that inspire clarity and stability of mind.
Pa๑๑a-gatha: talk about or favorable to intelligence and wisdom, words that inspire or lead to the arising of spiritual insight.
Vimutti-gatha: talk about or favorable to liberation, words that lead the mind toward kilesa and dukkha.
Vimutti-๑anadassana-gatha: talk about or favorable to the knowledge and vision of liberation, words that inspire interest and understanding regarding knowledge and vision of liberation from upadana and dukkha.
Posted by : Phoenix , Date : 2003-04-13 , Time : 00:08:59 , From IP : 172.29.3.221

ความคิดเห็นที่ : 1


   ง่า....ข้าน้อยจนปัญญา แปลไม่ออกตั้งแต่บรรทัดแรกแล้ว
ภาษาบาลีสัสสกฤตเ้อามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่ ผมอ่านแทบไม่ออกเลย


Posted by : ArLim , Date : 2003-04-15 , Time : 20:49:09 , From IP : 172.29.2.120

ความคิดเห็นที่ : 2


   แนะนำให้ ignore ส่วนที่เป็นทับศัพท์บาลีครับ อ่านแต่อังกฤษเพียวๆPosted by : Phoenix , Date : 2003-04-15 , Time : 22:30:59 , From IP : 172.29.3.219

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น