ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

:::: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 23-24 กันยายน กำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถ ประกาศจาก กองอาคารสถานที่ ม.อ.


   23-24 กันยายน กำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถ ประกาศจาก กองอาคารสถานที่ ม.อ. คือ...
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามจอดรถสถานที่ต่างๆ
ภายใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2557
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลานจอดรถที่ห้ามจอด มีดังนี้
1.ลานจอดรถหน้าหอประวัติ
2.ลานจอดรถหน้าศูนย์สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.ลานคอปเตอร์และลานจอดรถหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี
4.ลานหน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และบริเวณส่วนเว้าหน้าอาคารคณะวิทย์
ลานจอดรถที่ต้องกั้นพื้นที่จากริมถนนเข้าไป 10 เมตร มีดังนี้
1.ลานจอดรถร่วมคณะศิลปศาสตร์กับคณะวิทยาการจัดการ
2.ลานจอดรถอาคารกิจกรรมนักศึกษา
ลานจอดรถสำหรับผู้มาร่วมพิธีวางพวงมาลา
1.ลานกันเกรา (หน้าคณะศิลปศาสตร์) อนุญาตให้จอดเฉพาะลานด้านหลังเท่านั้น
ส่วนบริเวณลานจอดรถที่อยู่ติดกับถนนหน้าพระบิดา ไม่อนุญาตให้จอด
ต้องกั้นพื้นที่จากริมถนนประมาณ 10 เมตร
ขอขอบคุณ Tawatos Suwannaro

หน่วยเวชนิทัศน์


Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , Date : 2014-09-22 , Time : 16:12:38 , From IP : 172.29.2.120

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น