ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

บรรยากาศจากโครงการบริการประชาชน “ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2557 ของภาควิชาพยาธิวิทยา
   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการบริการประชาชน “ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2557 ผ่านมาเป็นวันที่ 4 แล้ว คุณลุงคุณป้าได้ทั้งตรวจร่างกายและร่วมกิจกรรมเวทีสุขภาพได้ด้วย ธีมเดียวกันเลย...

Posted by : anothai , Date : 2014-09-18 , Time : 16:45:01 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 1
   สมาชิกชาวพยาธิฯสลับสับเปลี่ยนมาช่วยงานกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-09-18 , Time : 16:47:25 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 2
   คุณลุงคุณป้ามาตามนัดกันเกือบครบทุกท่าน วันละเกิน 30 ท่านทุกวันมาแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-09-18 , Time : 16:49:11 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 3
   เราบริหารจัดการจนสามารถออกผลและพบแพทย์เสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยงทุกวัน

Posted by : anothai , Date : 2014-09-18 , Time : 16:51:17 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 4
   สาวๆธุรการพยาธิฯรับบุญกันไปเต็มๆ ช่วยทุกหน้าที่กันเลย

Posted by : anothai , Date : 2014-09-18 , Time : 16:52:44 , From IP : 172.29.14.154

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น