ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

ชมรมเกษตรยุคใหม่คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครสมาชิกรับการอบรมการขยายพันธุ์พืช , ทำน้ำหมัก EM ,การเพาะถั่วงอกแบบง่ายๆยุคใหม่
   ชมรมเกษตรยุคใหม่คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครสมาชิกรับการอบรมการขยายพันธุ์พืช , ทำน้ำหมัก EM ,การเพาะถั่วงอกแบบง่ายๆยุคใหม่ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. รับสมัครรุ่นที่ 1 จำนวน 100 ท่าน สถานที่อบรม เรือนเพาะชำ คณะแพทย์ มีเลี้ยงอาหาร สำหรับหลักสูตรมีดังนี้ครับ

ฐานที่ 1 การเพาะเมล็ด

ฐานที่ 2 การปักชำ

ฐานที่ 3 การตอนกิ่ง

ฐานที่ 4 การทำนำ้หมัก EM ชีวภาพ

ฐานที่ 5 การเพาะถั่วงอกด้วยเทคนิคยุคใหม่

สนใจสมัครโทร 16362 ( คุณมะ )


Posted by : จอมยุทธ , Date : 2014-09-17 , Time : 14:04:02 , From IP : 172.29.10.39

ความคิดเห็นที่ : 1
   สมาชิกชมรมรับเสื้อชมรมที่ ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์ครับ

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2014-09-17 , Time : 14:08:42 , From IP : 172.29.10.39

ความคิดเห็นที่ : 2
   รับสมัคร สมาชิกที่สนใจทำปุ๋ยไส้เดือนดิน 4 ท่าน ครับ กับโครงการ ลองดู
ใช้งบโครงการ 500 บาท ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน ครึ่งกิโล
สิ่งที่ท่านต้องเตรียม
1. มูลวัว ประมาณ ครึ่งกระสอบ ใส่ตะกร้า ล้างนำ้จนกว่ามูลเปื่อยและเย็นใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
2. กาละมัง
3. ช๊อคกันมด ขีดรอบกาละมัง หรือพื้นป้องกันมด

ขั้นตอน

1. ได้มูลวัวที่ผ่านการล้างจนใช้ได้แล้วใส่กาละมัง

2. ทำพื้นที่ว่างตรงกลาง แล้วใส่ไส้เดือนสังเกตุการกินของไส้เดือนหากไส้เดือนกินอาหารดีจึงใส่มูลวัวเพิ่มเติม
3. 1เดือนผ่านไปสามารถร่อนเอามูลไส้เดือนมาทำปุ๋ยได้

ข้อควรระวัง เรื่อง มด หนู ไก่ นก

สามารถลงชื่อได้ที่คุณ ตา จ่ายผ้ากลาง 1065 หรือ คุณ มะ 1639


Posted by : จอมยุทธ , Date : 2014-09-17 , Time : 14:24:59 , From IP : 172.29.10.39

ความคิดเห็นที่ : 3


   อบรม 11 ตุลาคม 2557 ครับ ลงวันผิดคับ

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2014-09-17 , Time : 14:26:30 , From IP : 172.29.10.39

ความคิดเห็นที่ : 4


   สมาชิกที่ไม่ได้บอกไซด์เสื้อ ติดต่อ 1065 คุณตา จ่ายผ้ากลาง

1. คุณ อานุ งานโภชนาการ

2. คุณเริงศักดิ์ น.อาคารสถานที่

3. คุณ สุพจน์ น.อาคารสถานที่

4. คุณ มาลัย น.อาคารสถานที่

5. คุณ วนิดา น.อาคารสถานที่

6. คุณ ธรรญชนก น. การเงิน

7. คุณ วิมล หอฯ เด็ก 1

8. คุณ นนทกร หอฯ เด็ก 1

9. คุณ ประโชติ น.ทะเบียนและประเมินผล

10. คุณ นิตยา ภ. วิสัญญี

11. คุณ อัมพรทิพย์ หอฯ พิเศษเด็ก

12. คุณ ธนิตย์ หอผู้ป่วยนอก 1

13. คุณ สุพรรษา หอฯ สูติกรรม


Posted by : จอมยุทธ , Date : 2014-09-17 , Time : 15:12:58 , From IP : 172.29.10.39

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น