ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จากภาควิชาพยาธิวิทยา เริ่มแล้ว
   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการบริการประชาชน “ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2557

ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีการตรวจ เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต เลือดจาง และปัสสาวะ ฟรี พร้อมให้คำแนะนำโดยแพทย์ เราตั้งเป้าจะรับวันละ 30 คน ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 แต่ตามจริงที่ผ่านมา 2 วันมีผู้สนใจมารับบริการเกินทุกวันเลย


Posted by : anothai , Date : 2014-09-16 , Time : 17:29:45 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 1
   สมาชิกชาวพยาธิฯหมุนเวียนมาช่วยกันให้บริการอย่างคับคั่ง ทั้งที่งานประจำของเราก็คับคั่งเช่นกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-09-16 , Time : 17:32:07 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 2
   ผลัดกันช่วยตามจุดต่างๆในแต่ละวัน

Posted by : anothai , Date : 2014-09-16 , Time : 17:33:33 , From IP : 172.29.14.154

ความคิดเห็นที่ : 3
   ให้บริการตรวจทางห้องแล็บ และให้คำแนะนำปรึกษาโดยคณะแพทย์ในภาควิชาฯของเรา ร่วมแรงแข็งขัน เสร็จครบทุกท่านภายในเวลาก่อนเที่ยงทุกวัน

Posted by : anothai , Date : 2014-09-16 , Time : 17:35:48 , From IP : 172.29.14.154

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น