ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver


   เรียน ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ


หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

"การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver"


ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 - 11.30 น.


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์สนใจสมัครอบรมได้ที่ paprapat@medicine.psu.ac.th หรือ โทร. 1179

งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า กรุณาแจ้งชื่อ - สกุล และหน่วยงาน** สนใจรีบสมัครกันนะค่ะ ^_^


Posted by : ยัยแก้ว , Date : 2014-09-16 , Time : 08:49:34 , From IP : 172.29.13.146

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น