ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ลูกพระบิดา..รู้..รักษ์ธรรมชาติ..กลุ่มที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กย.นี้ เจอกันหน้าฉบ.6โมงเช้า


   กลุ่มที่ 2 เดินทางวันที่ 13 กย. 2557

06.00 น. พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เพื่อถ่ายรูปร่วมกันและรอขึ้นรถบัส (ระหว่างเดินทางมีอาหารว่างบริการบนรถ)

08.30 น. ถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานทะเลน้อย จ.พัทลุง
09.00 น. ลงเรือเดินทางไปปลูกป่า ณ ป่าพรุควนขี้เสียน (ส่วนหนึ่งของป่าพรุควนเคร็ง)

10.30 น. อาหารว่างและน้ำดื่มบริการหลังจากปลูกป่า พร้อมเดินทางต่อไปยังล่องแก่งหนานมดแดง

12.00 น. ถึงหนานมดแดง รับประทานอาหารเที่ยง / ล่องแก่ง
- ผู้ที่ไม่ล่องแก่งสามารถเล่นน้ำและอบสมุนไพรฟรี / นวดตัว ชม.ละ 200บาท

15.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวเดินทางกลับ

18.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. เตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนตอนล่องแก่งหรือเล่นน้ำ
2. ทางชมรมได้จัดเตรียมยาสามัญและเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากท่านมีโรคประจำตัวกรุณาเตรียมยาของท่านไปด้วย และแจ้งกับกรรมการไว้เบื้องต้น
3. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Posted by : TripClub , Date : 2014-09-09 , Time : 17:58:56 , From IP : 172.29.30.211

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น