ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

เปิดรับสมัครฝึกอบรม “แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต” จำนวน 1 อัตรา


   สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครฝึกอบรม

“แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต” จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ หรือ วิสัญญีแพทย์ ที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร หรือ กำลังจะสอบในปีการศึกษา 2557
2.อายุรแพทย์โรคหัวใจ หรือ อายุรแพทย์โรคปอด ที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร หรือกำลังจะสอบในปีการศึกษา 2557

สนใจกรุณาติดต่อ
คุณสุภาพรรณ จิตต์โสภณ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-429-893, 074-451542
email: jsupapun@medicine.psu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.......


Posted by : insulin , Date : 2014-09-03 , Time : 14:58:07 , From IP : 172.29.19.250

ความคิดเห็นที่ : 1
   สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครฝึกอบรม
“แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต” จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ หรือ วิสัญญีแพทย์ ที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร หรือ กำลังจะสอบในปีการศึกษา 2557
2.อายุรแพทย์โรคหัวใจ หรือ อายุรแพทย์โรคปอด ที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร หรือกำลังจะสอบในปีการศึกษา 2557
สนใจกรุณาติดต่อ
คุณสุภาพรรณ จิตต์โสภณ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-429-893, 074-451542
email: jsupapun@medicine.psu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.......


Posted by : insulin , Date : 2014-09-03 , Time : 14:58:29 , From IP : 172.29.19.250

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น