ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

เรียนเชิญร่วมงานศพ นายสีมาก มณีกุล (บิดานางเอื้อจิตร์ บุญกูล สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา)


    ผู้ประสงค์ร่วมงานศพ มีรถบัสเดินทางจากหน้าประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 11.30 น.


Posted by : wan2wan , Date : 2014-08-30 , Time : 16:03:51 , From IP : 113.53.59.115

ความคิดเห็นที่ : 1
   ...

Posted by : wan2wan , Date : 2014-08-30 , Time : 16:06:51 , From IP : 113.53.59.115

ความคิดเห็นที่ : 2


   ภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นเจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ค่ะ

Posted by : wan2wan , Date : 2014-08-30 , Time : 18:11:07 , From IP : 1.46.16.5

ความคิดเห็นที่ : 3


   ภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นเจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ค่ะ

Posted by : wan2wan , Date : 2014-08-30 , Time : 18:11:08 , From IP : 1.46.16.5

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น