ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เต็มแล้วจ้า ^_^ โครงการลูกพระบิดา..รู้..รักษ์ธรรมชาติ แจ้งกำหนดการเดินทาง


   กลุ่มที่ 1 เดินทางวันที่ 6 กย. 2557
กลุ่มที่ 2 เดินทางวันที่ 13 กย. 2557

06.00 น. พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เพื่อถ่ายรูปร่วมกันและรอขึ้นรถบัส
- ระหว่างเดินทางมีอาหารว่างบริการบนรถ

08.30 น. ถึงป่าพรุควนเคร็ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
- ฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่
- รับกล้าไม้และช่วยกันปลูกป่า

10.30 น. อาหารว่างและน้ำดื่มบริการหลังจากปลูกป่า
- พร้อมเดินทางต่อไปยังล่องแก่งหนานมดแดง

12.00 น. ถึงสถานที่ล่องแก่ง
- รับประทานอาหารเที่ยง
- ล่องแก่ง
- ผู้ที่ไม่ล่องแก่งสามารถเล่นน้ำและอบสมุนไพรได้

15.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวเดินทางกลับ

18.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. เตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนตอนล่องแก่งหรือเล่นน้ำ
2. ทางชมรมได้จัดเตรียมยาสามัญและเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากท่านมีโรคประจำตัวกรุณาเตรียมยาของท่านไปด้วย และแจ้งกับกรรมการไว้เบื้องต้น
3. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Posted by : TripClub , Date : 2014-08-28 , Time : 16:25:31 , From IP : 172.29.30.211

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น