ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

********* กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 **********
   กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557
สมารถติดตามได้ที่
**** http://medinfo2.psu.ac.th/pr/pr2014/mahidol57/***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธฺ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2014-08-27 , Time : 15:42:29 , From IP : 172.29.2.118

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2014-08-27 , Time : 15:44:05 , From IP : 172.29.2.118

ความคิดเห็นที่ : 2


   ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมวิ่งมหิดล หรือไม่ครับ ถ้ามีจัดเมื่อไหร่ครับไม่เห็นมีการประชาสัมพันธ์เลย

Posted by : pthawin , Date : 2014-08-28 , Time : 15:20:12 , From IP : 172.29.57.100

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น