ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ปลาในบ่อบำบัดน้ำเสีย


   เรียน บุคลากร และผู้รับบริการ ทุกท่าน

เนื่องจากในวันที่ 23 ส.ค. 57 ระบบไฟฟ้าได้ขัดข้องที่สายไฟฟ้าเครื่องบำบัดน้ำเสีย

ทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้จำนวน 1 เครื่อง ส่งผลให้ปลาในบ่อบำบัดขาดออกซิเจน

และตายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้จัดการนำปลาออกจากบ่อบางส่วนแล้ว

และคาดว่าจะนำปลาออกจากบ่อได้หมดภายใน 1-2 วันนี้ สำหรับเครื่องบำบัดน้ำเสีย

สามารถใช้งานได้ตามปรกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก


งานอาคารสถานที่ฯ คณะแพทยศาสตร์

โทร. 074-451121


Posted by : skyhigh220 , E-mail : (knichako) ,
Date : 2014-08-24 , Time : 22:11:45 , From IP : mx-ll-223.204.143-250.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 1
   สู้ๆๆๆ

Posted by : skyhigh220 , E-mail : (knichako) ,
Date : 2014-08-24 , Time : 22:13:52 , From IP : mx-ll-223.204.143-250.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 2
   สงสารปลา

Posted by : skyhigh220 , Date : 2014-08-24 , Time : 22:30:25 , From IP : mx-ll-223.204.143-250.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น