ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

******** ทำไมบุคลากรคณะแพทย์ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ***********
   
**** คุณถาม-เราตอบ ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธฺ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2014-08-22 , Time : 10:18:07 , From IP : 172.29.2.118

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น