ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ตรวจเลือดฟรี "15-19 กันยายน 2557"
    ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการบริการประชาชน “ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2557
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มารับการตรวจ เบาหวาน ไขมัน ตับ ไต เลือดจาง และปัสสาวะ ฟรี พร้อมให้คำแนะนำโดยแพทย์ รับวันละ 30 คน ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 หน้าหน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ใกล้กับแผนกเอ็กซเรย์ โดยต้องโทรศัพท์มาลงทะเบียนล่วงหน้าหรือมาติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่คุณเพ็ญศิริ ชูส่งแสง หน่วยเคมีคลินิก โทรศัพท์ 074-451563, 074-451569 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ในเวลาราชการ
ในการตรวจเลือดครั้งนี้ท่านต้อง งดอาหารทุกชนิด
ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มจนถึงเวลามาเจาะเลือด ดื่มน้ำเปล่าได้ โดยเริ่มเวลาเจาะเลือด
ตั้งแต่เวลา 07:30 – 09:00 น.
**************************************************************


Posted by : nok , E-mail : (ksupunsa@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-08-21 , Time : 15:27:06 , From IP : 172.29.14.200


ความคิดเห็นที่ : 1
   โปสเตอร์

Posted by : anothai , Date : 2014-08-21 , Time : 15:49:25 , From IP : 172.29.14.154

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น