ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง..พุทธวจน..ธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 11 มิ.ย.57


   ไม่มีค่าใช้จ่าย จองที่นั่งได้ตามแผ่นประชาสัมพันธ์

Posted by : ละนันทิ , E-mail : (schuleek@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-06-01 , Time : 12:25:12 , From IP : node-9eh.pool-118-173.dynamic.totbb.net


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น