ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลโดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี




   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-30 , Time : 22:40:45 , From IP : 172.29.55.177

ความคิดเห็นที่ : 1






   

ข่าวจาก Facebook ของ Watchdog HAI ค่ะ



Posted by : anothai , Date : 2014-05-30 , Time : 22:43:42 , From IP : 172.29.55.177

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น