ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน


   เรียน ภาควิชา/หน่วยงาน

ด้วยงานเวชนิทัศน์และการจัดประชุมได้จัดให้มีการสัมมนาหน่วยงานขึ้น ในวันที่ 2 มิถุนายน ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต ตั้งแต่เวลา 08.45-16.00น. และสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 นั้น

ในการนี้ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน ในวันและเวลาดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม


Posted by : หน่วยการจัดประชุม , E-mail : (cwarakor@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-05-30 , Time : 11:14:43 , From IP : 172.29.13.200


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น