ความคิดเห็นทั้งหมด : 34

งานสัมมนาภาควิชาพยาธิวิทยาประจำปี 2557 ช่วงลงทะเล (ต่อ)
   เข้าถ้ำมรกต

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:51:41 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 1
   ตอนขาเข้า

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:53:25 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 2
   และขาออกจากถ้ำ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:55:17 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 3
   สบายๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:57:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 4
   เล่นน้ำก่อนขึ้นเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:58:28 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 5
   สวยหล่อ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:00:13 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 6
   แอ็คชั่นบนเกาะ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:01:34 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 7
   บนเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:02:52 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 8
   บรรยากาศตอนยังไม่ได้ลงน้ำ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:03:57 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 9
   อิริยาบถต่างๆบนเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:05:03 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 10
   ใครใคร่ทำอะไรทำ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:06:21 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 11
   หลากหลายอิริยาบถ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:07:54 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 12
   ลงน้ำอีกรอบ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:09:06 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 13
   ตอนจะขึ้นเรือจากถ้ำมรกต

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:11:22 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 14
   เตรียมขึ้น

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:12:34 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 15
   ยังไหวกันอยู่

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:13:42 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 16
   เตรียมตัวขึ้น

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:14:40 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 17
   ลอยกันใหญ่

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:16:11 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 18
   ลอยเล่นๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:17:47 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 19
   สนุกสนาน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:19:27 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 20
   อาหารกลางวัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:20:41 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 21
   เอร็ดอร่อย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:21:43 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 22
   อร่อยทุกอย่าง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:22:50 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 23
   อร่อยๆๆๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:24:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 24
   ภาชนะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:25:29 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 25
   มีทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้า

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:26:31 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 26
   เหนื่อย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:28:05 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 27
   เตรียมพร้อม

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:29:28 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 28
   เตรียมตัว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:30:50 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 29
   ฝึกๆๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:31:57 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 30
   ซ้อมๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:32:59 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 31
   ลงน้ำกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:34:29 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 32
   หมดแรง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:35:42 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 33
   อิริยาบถช่วงกลับ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:37:15 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 34


   ทายกันว่าเราทำอะไร

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 23:38:37 , From IP : 172.29.55.156

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น