ความคิดเห็นทั้งหมด : 69

งานสัมมนาภาควิชาพยาธิวิทยาประจำปี 2557 ช่วงลงทะเล
   งานสัมมนาภาควิชาพยาธิวิทยาประจำปี 2557 วันสุดท้ายเราไปผ่อนคลายกันในทะเลตรัง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:40:12 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 1
   เตรียมตัวขึ้นรถกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:47:31 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 2
   สมาชิกไปลงเรือกันเกือบร้อย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:52:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 3
   สู้กล้องกันทุกคน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:53:04 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 4
   ตากล้องทำงานหนัก

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:54:12 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 5
   นายแบบนางแบบกันทั้งนั้น

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:56:04 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 6
   หลากคู่หลายแบบ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:57:29 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 7
   เตรียมไปลงเรือกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:58:34 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 8
   แดดร้อนมากมาย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 20:59:59 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 9
   หลบร้อนรอเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:01:04 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 10
   ร้อนแค่ไหนก็แอคชั่นได้

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:02:16 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 11
   เตรียมตัวกันใหญ่

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:03:37 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 12
   เรือยังไม่มาแอ็คท่ากันก่อน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:05:10 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 13
   ท่าสวยๆกันใหญ่

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:06:39 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 14
   คู่น่ารัก

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:07:44 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 15
   เตรียมตัว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:10:45 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 16
   เคลื่อนที่ไปท่าเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:12:03 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 17
   คับคั่งกันไปหมด

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:13:24 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 18
   แอ็คชั่นกันได้อีก

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:14:30 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 19
   แน่นไปหมด

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:15:53 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 20
   นายแบบนางแบบกันทั้งนั้น

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:17:21 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 21
   ขบวนเริ่มเคลื่อนแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:18:35 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 22
   เกือบถึงเวลาแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:19:52 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 23
   สวยหล่อกันไม่หยุด

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:20:57 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 24
   เข้าแถวลงเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:22:05 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 25
   กำลังทยอยลงเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:23:06 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 26
   ทยอยเคลื่อนที่กัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:24:25 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 27
   ยังไม่ถึงเรือก็เกินร้อยรูปแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:25:32 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 28
   ในที่สุดก็ได้ลงเรือกันเสียที

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:26:50 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 29
   มีดแค่ไหนก็แอ็คชั่นได้

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:27:47 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 30
   ยังสวยหล่อกันอยู่เลย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:28:55 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 31
   มีเอาแรงด้วย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:30:04 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 32
   แอ็คชั่นกันได้เรื่อยๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:32:43 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 33
   นางแบบเพียบ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:34:05 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 34
   นั่งเรือไม่เบื่อเลย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:36:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 35
   ชูสองนิ้วกันได้เรื่อยๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:38:26 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 36
   สวยหล่อกันเสมอ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:40:03 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 37
   นางแบบนายแบบสวยๆกันทั้งนั้น

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:42:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 38
   ฟ้าสวย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:43:31 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 39
   ได้ลงน้ำกันสักที

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:45:11 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 40
   ลงน้ำไปเข้าถ้ำ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:47:47 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 41
   ลงน้ำกันเยอะแยะเลย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:49:23 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 42
   ลงน้ำกันมากมาย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:50:59 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 43
   อิริยาบถหลากหลาย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:52:28 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 44
   หลากหลายอิริยาบถ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:54:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 45
   แจ่มใสกันทุกคน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:55:28 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 46
   สดใสร่าเริง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:56:45 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 47
   สู้ๆกันทั้งนั้น

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 21:58:31 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 48
   แอ็คชั่นกันไม่หยุด

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:00:41 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 49
   ภาพหมู่

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:02:24 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 50
   ภาพหมู่

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:03:45 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 51
   แอบถ่ายกันเรื่อยๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:07:44 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 52
   น้ำสวยคนสนุก

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:09:30 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 53
   นางแบบนายแบบสวยงาม

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:11:36 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 54
   แอ็คชั่นสวยๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:13:26 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 55
   น้ำสวยๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:15:14 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 56
   น้ำสวย คนก็สวย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:16:48 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 57
   น้ำสวยจริงๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:23:35 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 58
   ออกมาจากถ้ำมรกต

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:29:06 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 59
   ออกจากถ้ำมรกตสายยาวมาก

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:31:15 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 60
   ออกจากถ้ำมรกต

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:32:30 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 61
   เป็นสายออกมาจากถ้ำมรกต

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:34:03 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 62
   ยังเป็นสายยาว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:35:55 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 63
   ใกล้ถึงเรือกันแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:38:25 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 64
   กำลังจะถึงเรือ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:40:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 65
   เกือบแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:41:21 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 66
   น้ำใสจริงๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:42:51 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 67
   ใกล้แล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:44:25 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 68
   ใกล้ครบแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:45:54 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 69
   เกือบครบแล้ว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 22:47:27 , From IP : 172.29.55.156

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น