ความคิดเห็นทั้งหมด : 19

งานสัมมนาภาควิชาพยาธิวิทยาประจำปี 2557 ช่วงเสวนากลุ่ม "เติมเต็มช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน"
   รวมภาพจากช่วงเสวนาของเราชาวพยาธิวิทยามาให้ชมกันค่ะ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:06:05 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 1
   กิจกรรมนิดหน่อยก่อนแยกกลุ่ม

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:09:42 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 2
   แล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:13:02 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 3
   มีทั้งนั่งเก้าอี้และนั่งพื้นตามอัธยาศัย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:15:19 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 4
   โปรดสังเกตแต่ละกลุ่มว่าแตกต่างกันที่อะไร

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:17:25 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 5
   ทุกคนกระตือรื้อร้นมาก...

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:19:18 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 6
   ห้องกว้างขวางจุคนที่กำลังพูดกันเป็นร้อยได้สบายๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:21:14 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 7
   แต่ละกลุ่มจะมีผู้สามารถลงมือบันทึกความเห็นกันเองออกมา

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:23:31 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 8
   เรามีสมาชิกที่มีคุณภาพทุกเพศทุกวัย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:51:29 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 9
   ผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:53:14 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 10
   มีหลากหลายอิริยาบถ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:54:42 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 11
   แต่ละกลุ่มโชว์ตัวกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 16:58:22 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 12
   หล่อๆสวยๆกันทุกคน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:00:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 13
   สมาชิกเป็นร้อย ร่วมมือร่วมใจกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:02:08 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 14
   ช่วงนำเสนอจากแต่ละกลุ่ม

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:05:02 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 15
   นำเสนอกันอย่างคล่องแคล่วกันทุกกลุ่ม

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:07:40 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 16
   สมาชิกร่วมฟังกันอย่างตั้งใจ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:11:00 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 17
   จบการเสวนาแล้วก็ถึงช่วง น้องใหม่แนะนำตัว

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:13:35 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 18
   น้องๆจบก็เป็นการเล่นเกมส่งขวดน้ำ ใครรับสุดท้ายต้องออกมาหน้าเวที

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:15:44 , From IP : 172.29.55.156

ความคิดเห็นที่ : 19


   รับรางวัลกันแล้วก็ปิดงานด้วยการถ่ายรูปร่วมกัน คนเยอะจนล้นจอจริงๆ

Posted by : anothai , Date : 2014-05-24 , Time : 17:19:49 , From IP : 172.29.55.156

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น