ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ปิดบริการหอสมุดฯ หนังสือมีกำหนดคืนในวันดังกล่าว


   
เรียน ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ


ตามที่หอสมุดฯ ปิดบริการตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 - วันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ค. 57 ตาม

สถานการณ์บ้านเมือง

ผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งคืนทรัพยากรในวันดังกล่าว สามารถนำทรัพยากรคืนหอ

สมุดฯ ในวันจันทร์ ที่ 26 พ.ค. 57 โดยไม่มีค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรเกินกำหนดแต่

อย่างใดจึงเรียนมาเพื่อทราบ


Posted by : ยัยแก้ว , Date : 2014-05-24 , Time : 13:15:47 , From IP : mx-ll-180.183.25-77.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น