ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

งานสัมมนาภาควิชาพยาธิวิทยาประจำปี 2557 รายงานด้วยภาพ
   แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือวันแรกเปิดงานที่ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ของเรานี่เอง แล้วก็ต่อด้วยงานสัมมนานอกสถานที่อีก 2 วัน คือ 3-4 พ.ค.57 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:29:35 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 1
   งานวันแรก

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:30:52 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 2
   หลังจากรศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส หัวหน้าภาคกล่าวเปิดงานและรายงานภาพรวมของภาควิชาแล้ว แต่ละหน่วยงานก็นำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมาและแผนสำหรับปีต่อไปของหน่วย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:37:08 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 3


   สมาชิกสนใจเข้าฟังกันมากมาย

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:38:47 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 4
   วันที่ 3-4 พ.ค.57 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:41:48 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 5
   สมาชิกร้อยกว่าชีวิตไปรวมกันฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนงานของปีหน้ากันที่ โรงแรมเรือรัษฏา จ.ตรัง

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:44:03 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 6
   ต่อจากการรายงานผลของทุกหน่วยงานแล้ว เราก็มีการเสวนากลุ่ม "เติมเต็มช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ก้าวไปด้วยกัน" ทุก generation ของเราต่างรวมสมองช่วยกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:46:50 , From IP : 172.29.14.168

ความคิดเห็นที่ : 7
   หลังจากการสัมมนาและเสวนากันอย่างเข้มข้นมาแล้ว ก็ถึงเวลาแห่งการผ่อนคลายสบายใจกับทะเลตรังกัน

Posted by : anothai , Date : 2014-05-23 , Time : 11:53:43 , From IP : 172.29.14.168

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น