ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

แจ้งเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถไปร่วมงานศพบิดา นางจิราวัลย์ ธนังกูล (ศูนย์ถันยเวชช์ฯ) วันที่ 25 พฤษภาคม 2557


   เรียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์

ตามที่แจ้งข่าวการเดินทางไปร่วมงานศพนายกั้น สกุลทิพย์แท้
บิดานางจิราวัลย์ ธนังกูล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน สังกัดศูนย์ถันยเวชช์ฯ
ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤษภาคม 2557 นั้น

ใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถรถบัสจากเดิมหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี
เป็นหน้าประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
ออกเดินทางเวลา 15.00 น. กลับเวลา 23.00 น.

ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญ ติดต่อได้ที่ศูนย์ถันยเวชช์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
นายกั้น สกุลทิพย์แท้ บิดานางจิราวัลย์ ธนังกูล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน
สังกัดศูนย์ถันยเวชช์ฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดไตรสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2557
กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557

ชลัมพร ชะโนวรรณะ
ศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. 0 7445 1945


Posted by : chalala , Date : 2014-05-21 , Time : 09:44:56 , From IP : 172.29.62.5

ความคิดเห็นที่ : 1
   *

Posted by : chalala , Date : 2014-05-21 , Time : 09:45:43 , From IP : 172.29.62.5

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น