ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

Now or Never กับประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมชุมนุมแสดงออกทางการเมือง
เพื่อไม่ยอมรับรักษาการรัฐมนตรี
และเรียกร้องให้ลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการสรรหานายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล
ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 12.15 น. ที่หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กำหนดการกิจกรรม
12.45 น. เคลื่อนพลจากหน้าโรงพยาบาลไปยังลานพระราชบิดา เพื่ออ่านแถลงการณ์ และยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.30 น. เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (เดินทางโดยรถตู้ 1 คัน และรถ bus 1 คัน)


Posted by : insulin , Date : 2014-05-19 , Time : 21:45:47 , From IP : 172.29.53.151

ความคิดเห็นที่ : 1
   ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมชุมนุมแสดงออกทางการเมือง
เพื่อไม่ยอมรับรักษาการรัฐมนตรี
และเรียกร้องให้ลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการสรรหานายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล
ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 12.15 น. ที่หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กำหนดการกิจกรรม
12.45 น. เคลื่อนพลจากหน้าโรงพยาบาลไปยังลานพระราชบิดา เพื่ออ่านแถลงการณ์ และยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.30 น. เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (เดินทางโดยรถตู้ 1 คัน และรถ bus 1 คัน)


Posted by : insulin , Date : 2014-05-19 , Time : 21:46:27 , From IP : 172.29.53.151

ความคิดเห็นที่ : 2
   ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่ม ม.อ.รักชาติ
ขอเชิญชวนบุคลากร และประชาชนทั่วไป
ร่วมเดินทางเพื่อชุมนุมกับมวลมหาประชาชน
ที่ บริเวณ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

สำหรับบุคลากร และประชาชนทั่วไป
-ออกเดินทางโดยรถไฟ (ฟรี) ชั้น 2 นั่งพัดลม จำนวน 89 ที่นั่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ออกเวลา 15.30 น. พบกันที่สถานีรถไฟหาดใหญ่
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
-ออกเดินทางโดยรถ bus จากหนัาลานพระรูป ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น.
ผู้สนใจโปรดติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งการเดินทางได้ที่
งานสิทธิประโยชน์ ร.พ. สงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-451020


Posted by : insulin , Date : 2014-05-19 , Time : 21:47:53 , From IP : 172.29.53.151

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น