ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

รายชื่อสมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพฯ ปี 57


   *-*

Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2014-05-19 , Time : 19:12:16 , From IP : 113.53.74.143

ความคิดเห็นที่ : 1


   *-*

Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2014-05-19 , Time : 19:13:40 , From IP : 113.53.74.143

ความคิดเห็นที่ : 2


   แผนการดำเนินโครงการ

1. โยคะ

- ทุกวันุธ - พฤหัส- ศุกร์ (เปิดสอนเพิ่มสำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยฝึก และ advance สำหรับสามชิกเก่า)

- โยคะนอกสถานที่ : คาดว่าจะเป็น ABSOLUTE YOGA ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (กำลังเสนอราคา)

2.นวด

- ขยายบริการเป็น ทุกวัน 9.00-20.00 น.
- เปลี่ยนสถานที่ใหม่ เป็น คลินิก อ.คณิต หน้า มอว.
- มีอาจารย์แพทย์แผนไทยตรวจประเมินอาการ และให้คำปรึกษา
- อัตราค่าบริการสำหรับสมาชิกชม 100 บาท (ส่วนต่างชมรมให้การสนับสนุน)

3. เรกิ

- กิจกรรมกลุ่ม + กิจกรรมจิตอาสา
- อบรมสำหรับสมาชิกใหม่ และฝึกเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกเก่า วันที่ 21 มิถุนายน นี้ เวลา 9.00-12.00 น. (ฟรี)

4. ค่ายสุขภาพ

- จัดที่สวนสายน้ำ 2 วัน 1 คืน (อยู่ระหว่างการเสนอราคา)
- จัดเดือน กรกฏาคม
- สมาชิกร่วมจ่าย คนละ 500 บาท
- รับได้ครั้งละ 30 คน


****** แล้วพบกันนะคะ*******Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2014-05-19 , Time : 19:31:23 , From IP : 113.53.74.143

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น