ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

โครงการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี


   ขอเชิญชวนเด็กสุขภาพแข็งแรงดี อายุตั้งแต่ 1 ปี จนถึงน้อยกว่า 5 ปี เข้าร่วมโครงการฯ
คุณสมบัติของเด็กที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้
1. อายุตั้งแต่ 1 ปี จนถึงน้อยกว่า 5 ปี
2. ไม่เคยได้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีมาก่อน หรือเคยได้รับวัคซีนไข้สมอง อักเสบเจอี (ชนิดเชื้อตาย) ไม่เกิน 3 เข็ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
คุณละม้าย แก้วจังหวัด หรือคุณวนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์
เจ้าหน้าที่หน่วยโรคติดเชื้อ ตึกสูติ-กุมารเวชศาสตร์ (ตึกแปดชั้น) ชั้น 4
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-451271 (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯ นี้


Posted by : JEC , Date : 2014-05-19 , Time : 10:58:53 , From IP : 172.29.60.81

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น