ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แจ้งบริการด้านภาษาอังกฤษของงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี2557


   งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ดังนี้

1. TOEFL /IELTS
จำนวน 40 ชม
2.Survival English
จำนวน 40 ชม.
3. Medical Instructor
จำนวน 40 ชม.
4.Writing English
จำนวน 40 ชม.
5. Conversation
จำนวน 40 ชม.
6. English for Secretary
จำนวน 40 ชม.
สอนโดย อ.Glen อ.Edmond อ.Trevor อ.David


7. Introduction to Academic Writing
จำนวน 40 ชม
8. Speaking with Fun
จำนวน 40 ชม.
สอนโดยอ.ลักษมี ชี

บุคลากรที่สนใจสมัครผ่านทาง อีเมล์ inter@medicine.psu.ac.th

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2557Posted by : pukaew , E-mail : (inter@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-05-17 , Time : 13:44:07 , From IP : 172.29.62.163


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น