ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ได้โอนเงินค่าขายขยะรีไซเคิลของหน่วยงาน เดือน ต.ค.56 แล้ว


   เรียน หัวหน้าภาควิชา /หน่วยงาน

- ได้โอนเงินค่าขายขยะรีไซเคิลของเดือน ต.ค56 แล้ว

โดยงานคลัง แจ้งโอนวันที่ 17-18 เม.ย.57

***ขออภัยสำหรับเงินค่าขายขยะรีไซเคิลของเดือน ธ.ค. 56 (ยังไม่ได้โอน)

ต.ค.56


Posted by : skyhigh220 , E-mail : (knichako) ,
Date : 2014-05-15 , Time : 15:44:23 , From IP : 172.29.56.146


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น