ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

เชิญร่วมสัมมนา "Insights from Genomics into Bacterial Pathogen Population"
   วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนใจแจ้งชื่อได้ที่ คุณกนกอร ขันนุ้ย ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โทร.1180-1 หรือ e-mail: kkanokon@medicine.psu.ac.th


Posted by : สา , Date : 2014-05-14 , Time : 09:22:01 , From IP : 172.29.58.167

ความคิดเห็นที่ : 1
   สนใจแจ้งชื่อได้นะค่ะ

Posted by : สา , Date : 2014-05-14 , Time : 09:25:27 , From IP : 172.29.58.167

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น