ความคิดเห็นทั้งหมด : 9

สุนทรียสนทนา ภาควิชาศัลยศาสตร์
   ณ Lake Terrace resort จ.สตูล

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:33:01 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 1
   Form the circle

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:35:47 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 2
   บอกเล่าเคล็ดวิชาเยียวยาหัวใจ

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:38:21 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 3
   และข้อพึงระวังในการจ่ายยา

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:40:40 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 4
   จรดจ่อกัับ task เบื้องหน้า

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:43:07 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 5
   บอกเล่าให้เพื่อน

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:45:50 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 6
   ทุกๆคนในวง มีเรื่องราวสำคัญเท่ากันหมด

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:50:54 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 7
   เพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องการเยียวยาผู้คน

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:54:31 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 8
   เพื่อผู้อื่น บางครั้งก็เพื่อตนเองด้วย

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 20:57:34 , From IP : 172.29.53.101

ความคิดเห็นที่ : 9
   เก็บเอาไว้ใช้ต่อๆไป หรือเผยแพร่ต่อๆไป

Posted by : phoenix , Date : 2014-05-12 , Time : 21:00:41 , From IP : 172.29.53.101

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น