ความคิดเห็นทั้งหมด : 8

ภาพกิจกรรมชมรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ๒๕๕๗ คณะแพทย์ ม.อ.


   ภาพกิจกรรมชมรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ๒๕๕๗

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:34:13 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 1
   ***********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:14:01 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 2
   ***********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:16:11 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 3
   *********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:17:08 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 4
   ***********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:17:39 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 5
   ************

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:19:33 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 6
   ***********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:20:15 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 7


   *********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:20:44 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 8


   แล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับ ^ ^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:22:14 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น