ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

ภาพกิจกรรมชมรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ๒๕๕๗ คณะแพทย์ ม.อ.


   ภาพกิจกรรมชมรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ๒๕๕๗

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:34:01 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 1
   *******

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:08:22 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 2
   **********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:09:59 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 3
   ************

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:10:33 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 4
   **********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:11:09 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น