ความคิดเห็นทั้งหมด : 22

ภาพกิจกรรมชมรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ๒๕๕๗ คณะแพทย์ ม.อ.


   ภาพกิจกรรมชมรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ๕ ลดละอบายมุข ๒๕๕๗

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:33:46 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 1
   กล่าวเปิดงาน เดิน-วิ่ง

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:36:48 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 2
   ^*^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:40:03 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 3
   ^*^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:40:44 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 4
   ^_^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:43:41 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 5
   ^_^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:44:14 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 6
   ^.^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:45:10 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 7
   ^_^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:45:41 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 8
   ^_^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:46:55 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 9
   ****

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:47:20 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 10
   *****

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:48:23 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 11
   *******

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:49:19 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 12
   ********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:49:53 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 13
   ********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:50:55 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 14
   ^_^

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:51:38 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 15
   *****

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:55:10 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 16
   ***********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:56:05 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 17
   *******

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:59:11 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 18
   ********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 19:59:59 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 19
   *********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:01:55 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 20
   *********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:02:23 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 21
   ************

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:04:53 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 22
   ********

Posted by : วิ่งสนุก , Date : 2014-05-11 , Time : 20:05:29 , From IP : mx-ll-171.7.249-153.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น