ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ นศ. รหัส 5410310069


   ได้รับแจ้งจากทางศูนย์คอมฯ มหาวิทยาลัยว่า

ได้ปิดกั้นการใช้อินเทอร์เน็ตจากไอพี 172.29.24.195 เนื่องจาก
เครื่องผู้ใช้ติดมัลแวร์ชื่อ Trojan-PSW.Win32.Tepfer.sm ส่งข้อมูลจราจร
ออกไปรบกวนในอินเทอร์เน็ต

ขอให้ช่วยแนะนำผู้ใช้ดำเนินการแก้ไขเครื่องผู้ใช้ดังนี้

1.ศึกษาความรู้เรื่องมัลแวร์ที่
http://th.wikipedia.org/wiki/มัลแวร์
http://th.wikipedia.org/wiki/ม้าโทรจัน
http://th.wikipedia.org/wiki/สปายแวร์

2.ทำสำรองข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในสื่อ ภายนอกใดๆ เช่น ทัม
บ์ไดรฟ์ หรือแผ่นซีดี

3. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับกำจัดมัลแวร์รุ่นสำหรับใช้ได้ฟรี ที่
http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button

ทำการติดตั้งและกำจัดมัลแวร์ให้เรียบร้อย

4. ศึกษาวิธีการกำจัดมัลแวร์เพิ่มเติมได้จาก
http://malwaretips.com/Thread-How-to-remove-trojans-spyware-rogues-and-other-malware
http://www.pcworld.com/article/243818/how_to_remove_malware_from_your_windows_pc.html
http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/security/3318759/get-rid-of-malware-from-pc
http://www.oit.umass.edu/support/security/remove-viruses-malware-your-computer-windows-vista
http://www.wikihow.com/Remove-a-Virus

5.หลังจากใช้โปรแกรมกำจัดมัลแวร์แล้ว ถ้าเครื่องของท่านบูตไม่ขึ้น หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ท่าน
อาจจะต้องติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด
และนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน

6. ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมใดๆ สำหรับผู้ใช้วิทยาเขตหาดใหญ่
ให้ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมารับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำได้ที่ help desk ชั้น 1 ศูนย์
คอมพิวเตอร
สำหรับผู้ใช้วิทยาเขตอื่นๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์หรือหน่วย
งาน ไอทีของวิทยาเขตนั้นๆ

7. เมื่อท่านได้ดำเนินการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองแล้ว ให้แจ้งมาที่
netadmin@psu.ac.th หรือ โทร. 2129 เพื่อยกเลิกการปิดกั้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบัญชีตนเอง
ท่านต้องระบุชื่อบัญชี (PSU Passport) ที่ถูกปิดกั้น

ในการปิดกั้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตนี้ ท่านจะไม่สามารถติดต่อไปยังเว็บไซต์ใดๆ ยกเว้นเว็บไซต์
บางแห่ง ที่ให้ความรู้ ดาวน์โหลดโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา มัลแวร์ ดังต่อไปนี้
www.facebook.com
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.windowslive.com
outlook.com

download.cnet.com
reports.antivirus-lab.com
th.wikipedia.org
trojan-killer.com
malwaretips.com
www.pcworld.com
www.pcadvisor.co.uk
www.oit.umass.edu
www.wikihow.com
support.kaspersky.com
www.sur-la-toile.com
general-changelog-team.fr
thisisudax.org/downloads
download.eset.com

www.microsoft.com
www.microsoft.co.th
windows.microsoft.com

และในอนาคต อาจจะอนุญาตให้ท่านติดต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อีก ที่ให้ความรู้ ดาวน์โหลดโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา มัลแวร์เท่านั้น จนกว่าท่านจะแก้ไขปัญหาเครื่องตนเองเสร็จ


Posted by : garnet , Date : 2013-12-03 , Time : 15:24:04 , From IP : 172.29.1.76

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น