ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6

ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมใจ เดิน - วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6 (ถวายแด่...ในหลวงของเรา) วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อ “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 86 พรรษา และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมใจแสดงพลังความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อในหลวง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง โดยกิจกรรม เดิน - วิ่ง ในครั้งนี้ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมด้วย

วันและสถานที่รับสมัคร

1. วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
(เวลา 17.30 - 20.00 น.) ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่

2. วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2556
(เวลา 06.00 - 08.00 น.) ณ ศาลาอ่างน้ำ มอ.

3. วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556
(เวลา 13.00 - 20.00 น.) ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่

4. วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556
(เวลา 05.00 - 05.30 น.) ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่

ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทบุคคลทั่วไป ฟันรัน 4 กม.

ชาย [(อายุไม่เกิน 15) , (อายุ 16 - 29) , (อายุ 30 - 39) , (อายุ 40 - 49) , (อายุ 50 - 59) , (อายุ 60 ปีขึ้นไป)]

หญิง [(อายุไม่เกิน 15) , (อายุ 16 - 29) , (อายุ 30 - 39) , (อายุ 40 - 49) , (อายุ 50 ปีขึ้นไป)]

- ประเภท พ่อ - ลูก , แม่ - ลูก

A. พ่อ แม่ ลูกอายุไม่เกิน 10 ปี (ไม่จำกัดเพศ)

B. พ่อ แม่ ลูกอายุ 11 - 15 ปี (ไม่จำกัดเพศ)

C. พ่อ แม่ ลูกอายุ 16 ปีขึ้นไป (ทั่วไป)

D. ครอบครัว 3 คน

ค่าสมัคร

- ประเภทบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 100 บาท

- ประเภท พ่อ - ลูก , แม่ - ลูก (2 คน) 150 บาท

- ประเภทครอบครัว พ่อ - แม่ - ลูก (3 คน) 200 บาท

- ประเภทนักเรียน วิ่งฟรี! (ไม่มีการแข่งขันโดยสมัครที่โรงเรียนส่งรายชื่อรวม)


รางวัล

- ผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1 - 5 ของทุกกลุ่มอายุจะได้รับของรางวัล

- ผู้เข้าเส้นชัยทุกคน (ที่จ่ายค่าสมัคร) จะได้รับเหรียญกษาปณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 1 เหรียญ

- ทุนการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมวิ่งมากตามจำนวน

- รับเกียรติบัตรทุกคน

การบริการ

- บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่ม หลังเข้าเส้นชัย

- บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางการวิ่ง

- รับฝากสัมภาระ เวลา 05.00 - 07.30 น. (กรุณาอย่าฝากสิ่งของมีค่า)

- มีรถพยาบาลดูแลเหตุฉุกเฉินตลอดการแข่งขัน

กิจกรรมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ชมรมวิ่งหาดใหญ่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-5990731 , 081-7669207


Posted by : pthawin , Date : 2013-11-20 , Time : 19:34:29 , From IP : 172.29.5.139

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น