ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ต่อ internet ภายนอกคณะไม่ได้เลยค่ะ


   ตั้งแต่ 22.30 น. เข้า internet ได้เฉพาะ link ภายในคณะฯ เท่านั้น pages นอกคณะฯ ต่อไม่ได้เลยค่ะ (หอพักศรีตรัง 2)


Posted by : chicky , Date : 2013-10-01 , Time : 23:05:22 , From IP : 172.29.9.139

ความคิดเห็นที่ : 1


   พบปัญหาที่ service ของ proxy server wfhดำเนินการแก้ไขแล้วครับ

Posted by : garnet , Date : 2013-10-02 , Time : 08:29:24 , From IP : 172.29.1.166

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น